OFW Rybak

From the Blog

Odpust oraz jarmark św. Rity

Serdecznie zapraszamy na odpust połączony z jarmarkiem św. Rity.

Chcemy zaznaczyć, że jesteśmy dodatkowym Partnerem KSOW w projekcie pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, realizowanym przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór .